Null waarde als (deel van) primary key in MYSQL

Lijkt evident, maar is het niet: als je een samengestelde ‘primary key’ definieert in mySQL waarbij een van de delen van de primary key NULL-waarden kan bevatten en identieke rijen wil uitsluiten, kom je bedrogen uit.

Neem bijvooorbeeld volgende tabel waarbij je twee identieke rijen wil uitsluiten met behulp van de samengestelde primary key ‘user, e-mail, label’:

user email label
1 test@test.be 2
2 test2@test.be NULL
2 test2@test.be NULL

Rij 2 en 3 zijn voor jou als gebruiker identiek op het eerste zicht en zouden elkaar dus logisch uitsluiten. De database zou de derde rij niet mogen toelaten indien een samengestelde primary key is opgesteld over ‘user, email en label’, maar aangezien voor MySQL NULL waarden nooit identiek zijn, is dergelijk situatie perfect mogelijk in MySQL en moet je dus op zoek gaan naar een andere oplossing!

Intel – Draadloos netwerken

Volgende oplossing kan sommigen wel eens wat kopzorgen besparen. Onlangs probeerde ik een Dell Inspiron 6000 te verbinden met een WPA2-PSK-beveiligd netwerk. Via een gewone installatie van Windows XP service pack 2 geraakte ik er echter niet. Alle drivers waren nochtans ge├»nstalleerd. Continue reading “Intel – Draadloos netwerken”

XHTML: some good practices

Some good practices on XHTML

 • <doctype> always use a doctype before <html>-tag: don’t get in quirksmode –recommended list of doctypes┬á(W3 schools)
  • Transitional is most common
  • Strict: prohibits the use of target=”_blank” and a few other HTML tags, like s, center, strike, u, applet, iframe, font, isindex, dir, basefont
 • <h1> Only one h1 per page: use for the main topic
 • <blockquote> Only to refer to bits of text coming from other locations
 • <q> Use for a single ‘quote’
 • <table> Never use for lay-out purposes
 • <cite> References to books, websites, articles
 • <address> identify contact information to the author of a page

Other usefull tips

Disallow compatibility mode

Tell Internet Explorer never to go into compatibilty mode (use an older IE engine than the one installed). Put this after the <title>-tag:


Linking style sheets

Use <link> for simplicity and better performance


Validate your code

http://validator.w3.org

Forget about HTML attributes like

 • vspace
 • hspace
 • bgcolor
 • text
 • link
 • alink
 • vlink
 • img align: use CSS-floats instead

Low level format browser specific attributes like

 • leftmargin
 • topmargin
 • marginwidth
 • marginheight