Website opkuis

Momenteel ben ik bezig met een grote opkuis van mijn webhosting. Dat is typisch zo’n projectje dat van lange duur is, maar toch hoop ik daar snel mee rond te zijn. Het onderdeel van de muziekpiraterij artikelen wordt op dit ogenblik volledig geherprogrammeerd zodat er wat meer functionaliteit zal ingebouwd worden naar doorzoekbaarheid en catalogisering. Ik hoop van dan af ook terug met de regelmaat van de klok nieuwe artikelen te kunnen posten. Op dit ogenblik staan er meer dan 1000 links nog in de wachtrij…