HP USB-C audio problems / no audio devices…

Are you losing all your audio-devices when connecting a USB C dock to your laptop, or a USB C monitor (with a USB hub)?

Try disconnecting all audio devices (including webcams with microphones) from the HP Dock or HP monitor.

After a while audio output from your laptop will be available again.

Still trying to figure out how to get audio working from the USB C dock and USB C monitor…

If you try troubleshooting the “no audio devices available”, audio services will restart but just for an instance. They will disappear quite immediately…

Update: Fix can be found here, and seems to be (at least also) related to a Logitech C920 webcam.

Device manager > Disable HD pro webcam C920 (only under sound, video and game controllers). Wait 30 seconds and audio devices will reappear.

Sanda Dia

Geachte rector Sels,

Ik probeer het kort houden want u wordt zonder twijfel overspoeld met allerlei reacties.

De reconstructie die in de krant verschenen is, was een noodzakelijke stap om het land wakker te schudden en te aanhoren welke gruwelijke feiten zich in 2018 afgespeeld hebben. Zoiets kan en mag niet zonder gevolg passeren en ik kan alleen maar hopen dat het recht zegeviert en KU Leuven er naar beste vermogen alles aan doet om dit in de toekomst te vermijden en de bestaande procedures inzake tucht indien nodig herevalueert.

De reconstructie en daaropvolgende opiniestukken hebben geleid tot erg veel heftige reacties.

De communicatie die KU Leuven als gevolg hierrond gevoerd heeft, heeft mij niet erg verrast. Ook niet wat u in Terzake heeft uiteengezet: niet mengen in het onderzoek en geen trial by media. Maar, gevoelsmatig wringt het toch een beetje.

Wat ik maar niet kan begrijpen is waarom KU Leuven zich tot op dit moment (voor zover publiek bekend) énkel ziet als belanghebbende partij en zich niet betrokken partij maakt door een burgerlijke partijstelling. Misschien is daar een goede reden voor en in dat geval vind ik het spijtig dat, juist daar, wij geen kennis van nemen.

Uw communicatie, ook de algemene e-mail van vandaag (1), getuigt opnieuw van nuance. Je moet echt van kwade wil zijn om niet in te zien dat u en de universiteit hieronder ernstig lijdt. Het lijden van de naasten van Sanda Dia is al helemaal niet te vatten, maar kan het lijden van hen niet verzacht worden als juist de instelling waar verschillende betrokkenen deel van uitmaakten mee participeert in het proces?

Ik wens de gehele universiteit moed toe, en mijn diepste medeleven aan familie en vrienden van Sanda.

Beste groeten,
Jan

(1) Deze communicatie werd ook gepbuliceerd in VETO (6 augustus 2020).

Ik wil de rector bedanken voor zijn tijd om op deze e-mail te antwoorden. Intussen heeft KU Leuven het strafdossier ingekeken en verdere stappen ondernomen.

Geen internet met WiFi Hotspot via Mobile Vikings (Moto G)

Ook dat probleem waarbij je WiFi Hotspot op je smartphone bij Mobile Vikings geen internet doorgeeft naar je pc of tablet? In mijn geval ging het om een Lenovo Moto G5 plus die nog een extra aanpassing nodig had.

Volgende stappen zorgen ervoor dat internet wel gedeeld wordt via de hotspot.

Op je smartphone (Android 7):

  1. Instellingen
  2. Meer
  3. Mobiele netwerken
  4. Namen toegangspunten
  5. Mobile Internet [PC] (of andere naam die je gegeven hebt aan de APN
  6. Verander APN-type van default naar default, dun
  7. Herstart telefoon

Fixing UEFI boot problem

Earlier today my UEFI boot record somehow got screwed up on a Dell Windows 10.

The Boot Configuration Data for your PC is missing or contains errors.
File: \EFI\Microsoft\Boot\BCD
Error code: 0xc0000001

One could use the USB OS installation drive to boot into recovery mode and choose command prompt hoping BOOTREC would solve te problem

bootrec /fixMbr

Only to run into this error

 The system cannot find the path specified

Using DISKPART followed by LIST DRIVES didn’t show the internal drive at all, hence the error…

What I did to solve this was creating a new recovery USB on a working Windows 10 installation.

Here’s a video tutorial:

Booting with the recovery USB, DISKPART showed the internal drive with no error and by using these three commands your UEFI boot record will be fixed and you are good to go…

  1.   BOOTREC /FIXMBR
  2.   BOOTREC /FIXBOOT
  3.   BOOTREC /REBUILDBCD

Restart your computer, et voila! UEFI boot record fixed…

At least it worked for me 😉