WordPress Admin Running Slow? Here’s How To Fix It!

I update my WordPress Network quite often. Especially to prevent security issues. Load time for typical WordPress pages is as good as perfect. However, I discovered on some of my WordPress Network setups the wp-admin pages suddenly took forever to load. I was waiting 2 minutes to load any wp-admin page. After a long search I discovered the problem was a faulty db_version value in the wp_options table.

wordpress-logo-stacked-rgb

I usually auto update my sites and found out this value was not updated (or could not be updated automatically).

WordPress Codex pages (http://codex.wordpress.org/Version_3.6) list this value for every WordPress version. For example: Version 3.6 has database version 24448. Thus, you should update this value manually in your mySQL database: change db_version (option_name) in wp_options to 24448 (for version 3.6). You should repeat this for every site in your wordpress network (wp_2_options, wp_3_options, …).

It’s as ‘simple’ as that!

How to create a shortcut to a specific chrome user profile

Create a desktop shortcut to a specific user profile
Create a desktop shortcut to a specific user profile

Method 1

 1. Go to settings
 2. The user list shows all user profiles, click on a user profile
 3. Click edit
 4. Add desktop shortcut button will now show up

Method 2

 1. Click on the user icon in the upper left corner of a Chrome instance.
 2. Go to the user profile for which you want to create a desktop shortcut, and click to open that Chrome instance.
 3. In the new Chrome instance click the icon again in the upper left corner. In the list with all user profiles go to the active user profile, and click ‘edit’. The ‘edit’ option only shows up for the active instance.
 4. In the pop-up window you now see a button “add desktop shortcut”.

 

See also:

Hoe je Twitter profiel volledig in kaart brengen?

Altijd al willen weten hoe je Twitter activiteit er uit ziet? Via http://www.tweetstats.com/ kan je dat helemaal gratis te weten komen!

Twitter maandoverzicht

TweetStats brengt een volledig overzicht van je Twitter geschiedenis in kaart:

 • Twitter tijdlijn: vanaf je registratie tot op heden het aantal tweets per maand
 • Twitter maandoverzicht: per maand een grafiek van je tweets, je antwoorden en je retweets
 • Twitter dichtheid: op welke momenten van de dag je vooral tweet
 • Twitter dagoverzicht: hoeveel tweets je elke dag van de week gestuurd hebt
 • Twitter uuroverzicht
 • Interactieoverzicht: naar wie antwoord je het vaakst?
 • Twitter interfaces/clients: welke client gebruik je het vaakst om te tweeten?
 • Retweets: wie retweet je het vaakst?

Als dat nog niet genoeg was, kan je bovendien nog een Tweetcloud samenstellen: welke woorden duiken het vaakst op in je tweets.

Daarnaast krijg je ook nog eens een overzicht van volgers, maar dat is pas beschikbaar de dag nadat je de eerste keer je TweetStat profiel gegenereerd hebt.

Twitter dagoverzicht en uuroverzicht

Afbeelding uitlijnen / positioneren in Microsoft Word 2010

Een afbeelding in een Word document toevoegen is kinderspel, maar meerdere afbeeldingen steeds op dezelfde plaats op één pagina houden (bijvoorbeeld verbonden met een bepaalde alinea) is wat anders. Vaak doet zich namelijk het probleem voor dat meerdere afbeeldingen in mekaar geschoven worden of plots allemaal bovenaan een pagina komen te staan.

De volgende stappen zorgen ervoor dat meerdere afbeeldingen steeds op de juiste positie blijft staan:

 • Rechtsklik op een ingevoegde afbeelding
 • Kies voor grootte en positie
 • In tabblad positie kies bij onderdeel Horizontaal bijvoorbeeld uitlijnen “rechts” ten opzichte van “Marge”
 • In hetzelfde tabblad kies bij onderdeel Verticaal voor absolute positie “0 cm” onder “alinea”
 • In hetzelfde tabblad kies bij onderdeel Opties eventueel voor “Anker vergrendelen” zodat je niet per ongeluk achteraf de afbeelding verplaatst

Adobe Lightroom 4 tip: show filename in grid view

Normally in grid view only an index number is shown. When you hoover an image, you’ll see the filename and date taken/capture date. When selecting images based on filename this becomes a nightmare if you need to wait until the tooltip is showing.

Fortunately, there’s an option to show the filename in the grid view.

View > View options (ctrl + J) > tab Grid view “compact cell extras’ > check ‘Top label’ > choose copy name of file base name.

Remove ‘thepinktheme.org’ / ‘rozekleur.com’ from your wordpress blog?

So you’ve been breaking your head why multiple posts on your blog contain a hidden (javascript) link to the domain www.thepinktheme.org?

Example:

<script type="text/javascript" src="http://thepinktheme.info/dfi823hs.js?0.048378094101036107"></script>

You removed all references in your database, and searched your entire wordpress installation, themes and plugins for infected files? Even searched for PHP eval(); functions etc…

And still it’s returning? Look no further, here’s the solution. You or one of the people who has been using your computer, or who has access to your blog and post rights, installed an extension in Mozilla Firefox called ‘pink theme’ (‘roze kleur thema’). It got installed by clicking on malicious Facebook posts.

This extension is adding url’s linking back to the pinktheme.org (and other associated) domains when you add new posts on WordPress.

Remove the extension in Firefox. Remove all references in your WordPress database and start hunting down that user who’s been clicking on obscure Facebook links.

How to import large sql files in XAMPP?

XAMPP is a very easy to use local webserver. Can be slow sometimes, but hey! it’s for testing purposes.

Ever tried to import a large SQL file? Doing so with phpMyAdmin will cause you headaches when tweaking php.ini to accept large data sets: memory_limit, post_max_size, etc…

Ever considered using the shell option? Once you have started your Apache and mySql module in the control panel, click “Shell”.

A command prompt will open and all you need to do is use this command line:

mysql -u root -p <DB_NAME> < <location of your large sql file

Example:

mysql -u root -p test < "d:\sql exports\file.sql"

Use -v to output the import process to screen

mysql -u root -p -v test < "d:\sql exports\file.sql"

Alternative method (no quotations in source command location!)

mysql -u root -p;
use <db-name>;
source C:\Temp\filename.sql;

SQL indexes

Disable indexes before you start importing, re-enable them when completed.

ALTER TABLE `table_name` DISABLE KEYS;
ALTER TABLE `table_name` ENABLE KEYS;

Further reading: https://support.tigertech.net/mysql-large-inserts

ERROR 2006 (HY000) at line 9999: MySQL server has gone away

It’s possible that this error occurs in XAMPP. It’s easily resolved by changing

 • my.ini at “\xampp\mysql\bin\”.
 • change “max_allowed_packet” to a higher value than the default 1M. E.g. 10 MB
 • restart mysql service

Aan de slag met Mercury mail voor XAMPP

Om lokaal wat programmeerwerk als voorbereiding op een live omgeving te verrichten, is XAMPP de ideale omgeving. XAMPP komt pas echt tot zijn recht met de opstelling van een eigen mailserver (Mercury Mail) waarmee je lokaal het verzenden van mails kan testen.

De uitgebreide versie van XAMPP bevat zo’n SMTP service. Bij een eerste kennismaking word je overstelpt door een hele reeks vensters die kris kras op het scherm staan. Om hierin wat wegwijs te raken, is er een uitstekende videotutorial op YouTube:

Een van de belangrijkste zaken die je moet weten bij dit programma is dat voor quasi elke aanpassing het programma opnieuw moet opstarten omdat Mercury Mail in XAMPP geen service is!

De basisinstellingen

 • Configuration: volgende protocul modules aanvinken:
  • Mercury S SMTP server
  • Mercury P POP3 server
  • Mercury E, SMTP end to end client delivery client
  • Mercury D Distributing POP3 client,
  • Mercury I Iamp4 server
 • Configuration
  • Core module
  • Local domains > add local domain
   • Localhost
   • mydomain.com
 • Configuration
  • Mercury S
  • Connection control
  • Uncheck “do not permit SMTP relaying of non-local mail”
 • Configuration
  • Mercury E
  • DNS Servers (open DNS): 208.67.222.222,208.67.220.220
 • Configuration
  • Manage local users: een testgebruik definiëren
   Het is best dat je geen gebruik maakt van postmaster@localhost, omdat deze standaard alle foutberichten opvangt.
  • Username: root
   Personal name: root
   Password: pass

Het enige wat je nu nog moet doen is de configuratie van deze local mail account in je favoriete e-mailprogramma. Daarin volg je dezelfde werkwijze alsof je een remote mailserver zou aanspreken, maar bij de serversettings plaats je gewoon ‘localhost’.

De vooraf gedefinieerde accounts hebben volgende paswoorden:

 • Postmaster: Postmaster (postmaster@localhost)
 • Administrator: Admin (admin@localhost)

User: newuser
Password: wampp