Geen internet met WiFi Hotspot via Mobile Vikings (Moto G)

Ook dat probleem waarbij je WiFi Hotspot op je smartphone bij Mobile Vikings geen internet doorgeeft naar je pc of tablet? In mijn geval ging het om een Lenovo Moto G5 plus die nog een extra aanpassing nodig had.

Volgende stappen zorgen ervoor dat internet wel gedeeld wordt via de hotspot.

Op je smartphone (Android 7):

 1. Instellingen
 2. Meer
 3. Mobiele netwerken
 4. Namen toegangspunten
 5. Mobile Internet [PC] (of andere naam die je gegeven hebt aan de APN
 6. Verander APN-type van default naar default, dun
 7. Herstart telefoon

Add a date to a JPG in Lightroom

If you import JPG files or other images in Lightroom which haven’t been captured by a camera or lost EXIF and other timestamp data, you can add a capture time this way:

 1. Go to grid view
 2. Select one or more image thumbs
 3. Choose Metadata > Edit capture time…
  (there is also the option to automatically use the date when the file was created)
Logo taken from Wikipedia (Public Domain)

Fixing UEFI boot problem

Earlier today my UEFI boot record somehow got screwed up on a Dell Windows 10.

The Boot Configuration Data for your PC is missing or contains errors.
File: \EFI\Microsoft\Boot\BCD
Error code: 0xc0000001

One could use the USB OS installation drive to boot into recovery mode and choose command prompt hoping BOOTREC would solve te problem

bootrec /fixMbr

Only to run into this error

 The system cannot find the path specified

Using DISKPART followed by LIST DRIVES didn’t show the internal drive at all, hence the error…

What I did to solve this was creating a new recovery USB on a working Windows 10 installation.

Here’s a video tutorial:

Booting with the recovery USB, DISKPART showed the internal drive with no error and by using these three commands your UEFI boot record will be fixed and you are good to go…

 1.   BOOTREC /FIXMBR
 2.   BOOTREC /FIXBOOT
 3.   BOOTREC /REBUILDBCD

Restart your computer, et voila! UEFI boot record fixed…

At least it worked for me 😉

Pitfalls when moving your BOX cloud to another computer

Beware that BOX doesn’t sync dot files, and ignores some other filetypes.

At first you might not notice, and when you do it might be too late (when you don’t care for accurate backups). Then there’s another dangerous pitfall when you try to bypass the necessary first sync from the cloud.

Preparations

 1. Make sure all files are synched through the box sync app on your old computer
 2. Make a backup copy of the ENTIRE Box Sync folder on an external drive
  Typically under c:\Users\<username>\Box Sync\

Migrating to a new computer / installing on a secondary computer

1) Download and install the BOX app
2) Run the BOX app and login
3) Let BOX download everything from the cloud onto your computer. Do not copy the backup to your new computer! Chances are BOX sees these files as new ones and your sync will eventually end up with an unexpected amount of duplicate files!

Now you may wonder why you need the backup or the old copy of the Box Sync folder?

BOX does not support certain files, they are not synched, but you’ll find them in your existing backup.
If you use a MAC, if you are a webdeveloper, chances are that you have a lot of files that start with a dot.

.htaccess
.gitignore

but even all files ending with .bak are ignored, and many more like .PST and so on …

This is not a problem that is only related to BOX. Other cloud storage services have similar downsides. Stack also doesn’t .htaccess files to their cloud storage, although they recognize the need (especially for webdevelopers). There shouldn’t be a problem with folders starting with a dot.

All these files are considered ‘hidden’ by BOX, though they are not!
You need to copy those files manually to the new BOX location.

So that’s why BOX cannot be considered as a complete backup in the cloud!

How to deal with dozens of ignored files?

If you had a lot of dot files, it will be a burden to copy these files manually. But fortunately there are lots of applications which can make life easer for you. I use Total Commander (Commands > Synchronize dirs…) to make sure all these dot files are copied to their respective locations.

FileZilla als portable app installeren

Download het ZIP-bestand rechtstreeks van de FileZilla website (kies show all download options). Download niet via http://portableapps.com

Volg vervolgens de procedure op http://www.portablefreeware.com/forums/viewtopic.php?p=84339#p84339

created settings sub-folder
renamed fzdefaults.xml.example file from docs sub-folder to fzdefaults.xml
edit fzdefaults.xml so the string $SOMEDIR/filezilla/ from Config Location line now reads settings
moved fzdefaults.xml from docs up one level (same as filezilla.exe)
run filezilla.exe

Getest met FileZilla_3.23.0.2_win64.zip op Windows 7 Enterprise.

Result: config files are saved in settings sub-folder, but the icons cache is still created in AppData.

Kiosk

If the “Kiosk mode” setting is set to 1, FileZilla will not write any
passwords to disk. If set to 2, FileZilla will not write to any
configuration file. The latter is useful if FileZilla gets executed from
read-only media.

Geen update checks

If the “Disable update check” setting is set to 1, the capability to
check for new FileZilla versions will be completely disabled.

Oproep aan Minister Tommelein voor een vooruitstrevend en ondersteunend energiebeleid

Het is bijna de eerste verjaardag van de Turteltaks, maar tegelijk ook het Tommeltarief, want ook de nieuwe minister heeft er niets aan gedaan om deze discriminerende taks ongedaan te maken. Uiteraard zijn er putten uit het verleden die moeten gevuld worden, en tot op zekere hoogte begrip om fouten die in het verleden gemaakt zijn, weg te kunnen werken. Maar dit los je niet op door particuliere verbruikers op een verschillende manier te belasten om deze put te dichten.

Grosso modo betalen de meesten 100 euro Turteltaks per jaar. Het zou nog enigszins acceptabel kunnen zijn mocht dit voor iedereen gelden. Dan draagt iedereen dezelfde last, maar nee. Des te vreemder werd het toen beslist werd om mensen die elektrisch verwarmen drie tot zevendubbel zo hard te belasten. Die laatste categorie heeft men dan toch al bijgesteld, maar verbruikers boven 10.000kWh/jaar blijven met een kater zitten bij de jaarlijkse energieafrekening. Ook zij hebben recht op betaalbare verwarming. De redenering achter deze hogere belasting is misschien (?) om meteen deze categorie van mensen er op te wijzen dat elektrisch verwarming niet langer van deze tijd is. Een goedbedoelde daad, alleen staat daar niets tegenover om deze groepen te begeleiden. Er is geen overgangsfase, geen extra incentive om over te schakelen, niets die deze doelgroep rechtstreeks aanspreekt! De regering zou er beter aan doen in het kader van een deftig energiebeleid om deze gezinnen tegemoet te komen. Jazeker, elektrisch verwarmen is niet meer van deze tijd, maar dat los je niet op door zo’n mensen substantieel meer taksen in de nek te draaien terwijl eigenaars van zonnepanelen ondertussen onverminderd via overgesubsidieerde installaties groenestroomcertificaten verder kunnen opstrijken.

Durf gerust vooruitstrevend te zijn. Voer een capaciteitsvergoeding in, schaf de terugdraaiende teller af en ga naar een slimme teller die opbrengsten eerlijk beloont. Maar doe dat met een duidelijk vooropgesteld traject, duidelijke communicatie en begeleiding. Maak werk van extra premies om milieu-onvriendelijke verwarmingstypes aan te pakken. Zorg dat mensen die geen zonnepanelen kunnen leggen op hun daken, die elders wel kunnen leggen en daar ook net zoals anderen de voordelen van kunnen plukken.

Minister Tommelein, hoe hard u en uw regering zich in allerlei bochten proberen te wringen, de Turteltaks is een schandaal van formaat.

Ik zal u zeggen waar ik genoodzaakt toe ben: dit jaar zal ik heel mijn woning voorzien van centrale verwarming op aardgas. Mijn woning is 27 jaar oud en nog drie jaar wachten op een renovatiepremie daar pas voor. Ik ben niet van plan om nog eens drie jaar meer dan €300+/jaar weg te gooien. Mijn elektrische verwarming via accumulatoren werkt nochtans prima, mijn huis is geïsoleerd en ik jaag geen fijn stof door de schoorsteen.

Het enige wat we mogen hopen is dat aardgas nog minstens 30 jaar op een betaalbare wijze ons ter beschikking blijft. Hoewel ook daar al tegenindicatoren opduiken.

Minister Tommelein onze hoop blijft op u gevestigd. Ik wens u en uw regering veel succes bij het maken van de juiste keuzes voor een energiebeleid dat vooruistrevend is en keuzes uit het verleden (die toen aangemoedigd werden) niet buitensporig belast worden zonder overgangsfase.

Fastest way to switch profiles on Google Chrome

Once there was a time when Google Chrome was user friendly…

Then came the new ‘profile switcher logic’ monster … it encountered the profile icon on the cosy left side of the title bar, swallowed it and moved itself somewhere to that odd place on the right side of the title bar… making the mouse distance almost a search for the holy grail and forcing you with that extra click to move your pointer to the ‘switch person’ link and then continuing the mouse travel to the ‘what’s your quest’ bridgekeeper.

But then suddenly a fairy came by and accidently right clicked on the profile name, revealing a speedy way to switch profiles… and this was a gift, meant to be published on the electronic highway.

 

google-chrome-profile-switcher