Google analytics: andere gebruikers toegang geven tot webstatistieken

Wanneer je via Google Analytics de bezoeken naar je website telt, kan je eender wie toegang geven tot je rapporten via profielen en bepalen wat door wie kan gezien worden. Waar je zelf beheerder bent van je hele domein, kan je bijvoorbeeld een andere gebruiker toegang geven tot een welbepaalde subdirectory van je website.

Dit doe je door in Google Analytics bijkomende profielen te definiëren op je domein (bvb www.lotr.com). Wanneer je ingelogd bent op Google Analytics klik je rechtsbovenaan op het ‘tandwiel’ voor geavanceerde opties. Je krijgt een overzicht van al je websites waarvoor je Google Ananlytics gebruikt. Kies een ‘account’ (en daarna een property). In de volgende stap kunnen profielen aangemaakt worden. Om enkel data te tonen van een subdirectory, klik je op ‘New profile’ en geef je een naam op. Wanneer je profiel aangemaakt is, ga je naar ‘Filters’ en voeg je een nieuwe filter toe. Je geeft de filter een naam en kiest voor ‘Predefined filter’ en vervolgens ‘include’, ‘traffic to subdirectories’, ‘that begin with’. Bij ‘Subdirectory’ vul je bijvoorbeeld ‘/frodo/’ in als je enkel gegevens wil tonen van www.lotr.com/frodo/… Uiteraard kan je bijkomende filters toevoegen.

De volgende stap bestaat erin dat je de personen gaat toevoegen aan dit profiel die de data mogen bekijken. In het tabblad ‘Users’ voeg je gebruikers toe. Vooralsnog moet elke gebruiker een gmail adres hebben. Je kan hem/haar ook beheerrechten geven, maar dit is over het algemeen geen goed idee, want beheerders hebben toegang tot alle account-profielen en zijn dus niet beperkt tot het strikte profiel dat je net aangemaakt hebt.

Het duurt even vooraleer een gebruiker data te zien krijgt als je het profiel net aangemaakt hebt. Het is dus niet zo dat een nieuw profiel de data uit het verleden toont. Het toont pas gegevens vanaf de datum waarop je het profiel hebt aangemaakt. De gebruiker die net toegang gekregen heeft tot een profiel wordt daarvan niet automatisch op de hoogte gebracht.

Het is ook mogelijk om meerdere subdomeinen te tellen (bvb gandalf.lotr.com, frodo.lotr.com), maar daarvoor moet je de tracking code aanpassen. Meer daarover lees je in de online documentatie van Google Analytics.

Dealing with grids in Photoshop is a pain

With GuideGuide, it doesn’t have to be. Pixel accurate columns, rows, midpoints, and baselines can be created based on your document or marquee with the click of a button. Frequently used guide sets can be saved for repeat use. Grids can use multiple types of measurements. Best of all it’s free. Honestly, if you haven’t started downloading it by now, you’re probably a masochist. Weirdo…

PHP long running script without Ajax

<?php
header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");
session_start();
?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"  content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<?php

$executiontime = 5; // max time for scripting
$sleeptime = 3; // seconds to pauze after execution time limit


if(!isset($_GET["continue"])){

	$_SESSION["numbers"] = range(1,100000);
	$_SESSION["genesis"] = microtime(true); // absolute start time
	echo count($_SESSION["numbers"]);

}

$_SESSION["starttime"] = microtime(true); // 'this round' start time

foreach($_SESSION["numbers"] as $key=>$value){

		sleep(1);
		// abort and 'reload' upon exceeding execution time
		if((microtime(true) - $_SESSION["starttime"]) > $executiontime){
			echo "<p>" . count($_SESSION["numbers"]) . " items left";			
			echo "<br>This round: " . round((microtime(true) - $_SESSION["starttime"]),2) . " seconds";		
			echo "<br>Total time: " . round((microtime(true) - $_SESSION["genesis"])/60,2) . " minutes";
			echo "<p><strong>Pause script...</strong> Resume in $sleeptime seconds...</p>";
			die ('<meta http-equiv="refresh" content="'.$sleeptime.';URL='.$_SERVER['SCRIPT_URI'].'?continue=1" /></body></html>');
		}
		
		// do some stuff while execution time is still ok
	
		unset($_SESSION["numbers"][$key]);
}

echo "<br>Completed...: total time " . round((microtime(true) - $_SESSION["genesis"])/60,2) . " minutes";

How to restore a lost bluetooth connection

A few days ago I encountered a strange bluetooth problem on my Windows 7 (64bit business, Dell E6520). While I was working suddenly my Dell bt travel mouse disconnected. Tried to reconnect a few times, but couldn’t get it working.

Swapped batteries, and tried another computer: no problem whatsoever. Began to think that I was facing a hardware problem (again!), but then I realized that the device might have been blocked somehow. And guess what… I went looking for “devices and printers” and the Dell bluetooth mouse was still listed, however not connected. The problem was easily solved by removing the device (right click, remove device) and then establishing a new connection.