FileZilla als portable app installeren

Download het ZIP-bestand rechtstreeks van de FileZilla website (kies show all download options). Download niet via http://portableapps.com

Volg vervolgens de procedure op http://www.portablefreeware.com/forums/viewtopic.php?p=84339#p84339

created settings sub-folder
renamed fzdefaults.xml.example file from docs sub-folder to fzdefaults.xml
edit fzdefaults.xml so the string $SOMEDIR/filezilla/ from Config Location line now reads settings
moved fzdefaults.xml from docs up one level (same as filezilla.exe)
run filezilla.exe

Getest met FileZilla_3.23.0.2_win64.zip op Windows 7 Enterprise.

Result: config files are saved in settings sub-folder, but the icons cache is still created in AppData.

Kiosk

If the “Kiosk mode” setting is set to 1, FileZilla will not write any
passwords to disk. If set to 2, FileZilla will not write to any
configuration file. The latter is useful if FileZilla gets executed from
read-only media.

Geen update checks

If the “Disable update check” setting is set to 1, the capability to
check for new FileZilla versions will be completely disabled.

Oproep aan Minister Tommelein voor een vooruitstrevend en ondersteunend energiebeleid

Het is bijna de eerste verjaardag van de Turteltaks, maar tegelijk ook het Tommeltarief, want ook de nieuwe minister heeft er niets aan gedaan om deze discriminerende taks ongedaan te maken. Uiteraard zijn er putten uit het verleden die moeten gevuld worden, en tot op zekere hoogte begrip om fouten die in het verleden gemaakt zijn, weg te kunnen werken. Maar dit los je niet op door particuliere verbruikers op een verschillende manier te belasten om deze put te dichten.

Grosso modo betalen de meesten 100 euro Turteltaks per jaar. Het zou nog enigszins acceptabel kunnen zijn mocht dit voor iedereen gelden. Dan draagt iedereen dezelfde last, maar nee. Des te vreemder werd het toen beslist werd om mensen die elektrisch verwarmen drie tot zevendubbel zo hard te belasten. Die laatste categorie heeft men dan toch al bijgesteld, maar verbruikers boven 10.000kWh/jaar blijven met een kater zitten bij de jaarlijkse energieafrekening. Ook zij hebben recht op betaalbare verwarming. De redenering achter deze hogere belasting is misschien (?) om meteen deze categorie van mensen er op te wijzen dat elektrisch verwarming niet langer van deze tijd is. Een goedbedoelde daad, alleen staat daar niets tegenover om deze groepen te begeleiden. Er is geen overgangsfase, geen extra incentive om over te schakelen, niets die deze doelgroep rechtstreeks aanspreekt! De regering zou er beter aan doen in het kader van een deftig energiebeleid om deze gezinnen tegemoet te komen. Jazeker, elektrisch verwarmen is niet meer van deze tijd, maar dat los je niet op door zo’n mensen substantieel meer taksen in de nek te draaien terwijl eigenaars van zonnepanelen ondertussen onverminderd via overgesubsidieerde installaties groenestroomcertificaten verder kunnen opstrijken.

Durf gerust vooruitstrevend te zijn. Voer een capaciteitsvergoeding in, schaf de terugdraaiende teller af en ga naar een slimme teller die opbrengsten eerlijk beloont. Maar doe dat met een duidelijk vooropgesteld traject, duidelijke communicatie en begeleiding. Maak werk van extra premies om milieu-onvriendelijke verwarmingstypes aan te pakken. Zorg dat mensen die geen zonnepanelen kunnen leggen op hun daken, die elders wel kunnen leggen en daar ook net zoals anderen de voordelen van kunnen plukken.

Minister Tommelein, hoe hard u en uw regering zich in allerlei bochten proberen te wringen, de Turteltaks is een schandaal van formaat.

Ik zal u zeggen waar ik genoodzaakt toe ben: dit jaar zal ik heel mijn woning voorzien van centrale verwarming op aardgas. Mijn woning is 27 jaar oud en nog drie jaar wachten op een renovatiepremie daar pas voor. Ik ben niet van plan om nog eens drie jaar meer dan €300+/jaar weg te gooien. Mijn elektrische verwarming via accumulatoren werkt nochtans prima, mijn huis is geïsoleerd en ik jaag geen fijn stof door de schoorsteen.

Het enige wat we mogen hopen is dat aardgas nog minstens 30 jaar op een betaalbare wijze ons ter beschikking blijft. Hoewel ook daar al tegenindicatoren opduiken.

Minister Tommelein onze hoop blijft op u gevestigd. Ik wens u en uw regering veel succes bij het maken van de juiste keuzes voor een energiebeleid dat vooruistrevend is en keuzes uit het verleden (die toen aangemoedigd werden) niet buitensporig belast worden zonder overgangsfase.

Fastest way to switch profiles on Google Chrome

Once there was a time when Google Chrome was user friendly…

Then came the new ‘profile switcher logic’ monster … it encountered the profile icon on the cosy left side of the title bar, swallowed it and moved itself somewhere to that odd place on the right side of the title bar… making the mouse distance almost a search for the holy grail and forcing you with that extra click to move your pointer to the ‘switch person’ link and then continuing the mouse travel to the ‘what’s your quest’ bridgekeeper.

But then suddenly a fairy came by and accidently right clicked on the profile name, revealing a speedy way to switch profiles… and this was a gift, meant to be published on the electronic highway.

 

google-chrome-profile-switcher

 

 

Getting started with WAMP: setting up

Memory exhausted problem

“Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted”
I encountered this problem a few times, and setting memory_limit to a higher value didn’t seem to work

In php.ini:
memory_limit = -1;

Changing www root on WAMP

Open httpd.conf

Change

Listen 0.0.0.0:80
Listen [::0]:80

to

Listen 127.0.0.1:80
Listen [::1]:80

Change

DocumentRoot "C:/wamp/www/"

to

DocumentRoot "C:/Users/name/Sites/localhostwamp/"

Change

</pre>
<Directory "C:/wamp/www/">
<pre>

to

</pre>
<Directory "C:/Users/.../Sites/localhostwamp/">
<pre>

Setting mySQL password

go to shell (right click mysql shell in taskbar)

update mysql.user set Password = password('yourPasword') where User = 'root';
flush privileges;

go to phpmyadmin directory c:\…\wamp2.5\apps\phpmyadmin4.1.14\config.inc.php

replace:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

with

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

Or watch this dummy video tutorial:

Set login session to something less restrictive for testing purposes

in your config.inc.php file (apps/phpmyadmin…)

$cfg['LoginCookieValidity'] = 604800; /* 1 week */
$cfg['MaxNavigationItems'] = 1000;

mysql error logging

add these lines to my.ini

log-queries-not-using-indexes
log-warnings
long_query_time = 2
log=C:/Webservers/wamp2/logs/querylog.log
log-slow-queries=C:/Webservers/wamp2/logs/SlowQueryLog.log

import sql-data into mySQL database

Right click Wamp icon in taskbar > mySQL

show databases;
use <databasename>;
source c:\Temp\queries.sql;

mysqldump in wamp (not via mysql console!)

Go to the wamp mysql directory via cmd prompt

cd c:\Webservers\wamp2\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\

Now ‘all’ mysql commands are available:

mysqldump -u root -p dbname table1 table2 > output.sql

[SOLVED] XAMPP Row size too large, innoDB sql import

Ran into some problems recently with XAMPP. Exported a large mySQL production database and tried to import it locally in XAMPP (through Shell access).

Error: ERROR 1118 <42000> at line 437919: Row size too large <> 8126>. Changing some columns to TEXT or BLOB or using ROW_FORMAT=DYNAMIC or ROW_FORMAT=COMPRESSED may help. In current row format, BLOB prefix of 768 bytes is stored inline.

First I tried changing table to ROW_FORMAT=COMPRESSED doing so:

ALTER TABLE <tablename>
    ENGINE=InnoDB
    ROW_FORMAT=COMPRESSED
    KEY_BLOCK_SIZE=8;

No success with that. Then I changed innodb_buffer_pool_size to 32MB (default setting was 8 or 16) in my.ini (mySQL config file in XAMPP)

xampp control panel

# Comment the following if you are using InnoDB tables
#skip-innodb
innodb_data_home_dir = "/Sites/xampp-portable-win32-1.8.3-5-VC11/mysql/data"
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = "/Sites/xampp-portable-win32-1.8.3-5-VC11/mysql/data"
#innodb_log_arch_dir = "/Sites/xampp-portable-win32-1.8.3-5-VC11/mysql/data"
## You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
## of RAM but beware of setting memory usage too high
innodb_buffer_pool_size = 32M
innodb_additional_mem_pool_size = 2M
## Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
innodb_log_file_size = 10M
innodb_log_buffer_size = 32M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_file_per_table = 1
innodb_file_format = Barracuda

Doing so made it possible to import a 1GB sql table without any problem.

The above applies to XAMPP portable version xampp-portable-win32-5.5.19-0-VC11.zip

 

Winamp 5.666 change media library location

One of my previous posts guided you to the process of moving your library location from drive X to drive Y with the aid of a HEX-editor. This was tested for Winamp version 5.61. It was a rather complex approach, since iTunes XML import did not work in that version.

I have tested this again with Winamp version 5.666 and XML export/import works perfectly.

  • Make a backup copy of  your Winamp profile (c:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Winamp\*)
  • Open Winamp
  • Remove everything from your current playlist
  • On the media library tab, click local library
  • Click Library button and export media database

Open the generated XML file, and with a program like notepad++, you can find & replace the <key>location</key> values to the new location. Save the file

  • Reopen Winamp
  • Remove everything in your library
  • Close and reopen Winamp
  • On the library button, choose import media database and point to the new XML file you created

That’s it!

 

PHP UTF8 test-template (jQuery, Bootstrap)

This is just a webdevelopment template for PHP (all errors, xdebug), HTML, jQuery, Bootstrap (UTF8 encoding).

<?php
ini_set('display_errors' , 'On');
error_reporting(E_ALL);
session_start();
header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");
ini_set('xdebug.var_display_max_depth', -1);
ini_set('xdebug.var_display_max_children', -1);
ini_set('xdebug.var_display_max_data', -1);
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>...</title>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script>
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>

</head>
<body>

</body>
</html>

30 tips voor de dodentocht

Volg me op Twitter @JanVerkoyen en krijg de laatste dagen voor de start van de dodentocht nog 30 tips mee.

Jammergenoeg kan ik er zelf niet bij zijn dit jaar, maar ik hoop dat mijn ervaringen jou te hulp kunnen schieten. Veel succes!

Mijn twee uitgebreide verslagen van succesvolle tochten vind je in 2008 en 2009, maar ook die van 2007 waar ik vlak voor 50km op een domme manier opgaf.